Private Birthday Party Gig

94th Aerosquadron, 5030 Sawyer Rd, Columbus, Ohio